فست فود بوفه آفر اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه ارتباط با پک فود
فست فود بوفه آفر

فست فود بوفه آفر

لیست غذا
 1. پیتزا اسپشیال

  فیله گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 2. پیتزا چانو

  فیله گوساله، ژامبون گوشت، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 3. پیتزا آروستو

  فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس خامه، پنیر مخصوص

 4. پیتزا مدیترانه ای

  میگو، فیله مرغ، قارچ، زیتون، پنیر مخصوص

 5. پیتزا کاپری

  ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 6. پیتزا مکزیکی

  فیله مرغ، قارچ، سس چیلی، سس فرانسوی، پنیر مخصوص

 7. پیتزا چیکن سیسیلی

  فیله مرغ، قارچ، کاهو، سس مخصوص سفید، پنیر مخصوص

 8. پیتزا مارگاریتا

  سس سیر، گوجه، فلفل دلمه ای، ریحون، پنیر مخصوص

 9. پیتزا سبزیجات

  بادمجان، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پیاز، پنیر مخصوص

 1. پیتزا مخصوص (آمریکایی) (1 نفره)

  ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 2. پیتزا مخصوص (آمریکایی) (2 نفره)

  ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 3. پیتزا مخلوط (آمریکایی) (1 نفره)

  ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 4. پیتزا مخلوط (آمریکایی) (2 نفره)

  ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 5. پیتزا ویژه آفر (آمریکایی) (1 نفره)

  فیله گوساله، فیله مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص

 6. پیتزا ویژه آفر (آمریکایی) (2 نفره)

  فیله گوساله، فیله مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص

 7. پیتزا فیلا دلفیا (آمریکایی) (1 نفره)

  فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص

 8. پیتزا فیلا دلفیا (آمریکایی) (2 نفره)

  فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص

 9. پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی) (1 نفره)

  فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 10. پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی) (2 نفره)

  فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 11. پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی) (1 نفره)

  گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 12. پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی) (2 نفره)

  گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص

 13. پیتزا پپرونی (آمریکایی) (1 نفره)

  ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تند، پنیر مخصوص

 14. پیتزا پپرونی (آمریکایی) (2 نفره)

  ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تند، پنیر مخصوص

 15. پیتزا یونانی (آمریکایی) (1 نفره)

  گوشت چرخ شده، فیله مرغ، قارچ، زیتون، پنیر مخصوص

 16. پیتزا یونانی (آمریکایی) (2 نفره)

  گوشت چرخ شده، فیله مرغ، قارچ، زیتون، پنیر مخصوص

 17. پیتزا مکزیکی (آمریکایی) (1 نفره)

  گوشت چرخ شده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس چیلی، پنیر مخصوص

 18. پیتزا مکزیکی (آمریکایی) (2 نفره)

  گوشت چرخ شده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس چیلی، پنیر مخصوص

 19. پیتزا سبزیجات (آمریکایی) (2 نفره)

  قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، زیتون، هویج، پنیر مخصوص

 20. پیتزا سبزیجات (آمریکایی) (1 نفره)

  قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، زیتون، هویج، پنیر مخصوص

 1. ویژه آفر

  همبرگر ویژه، پپرونی ویژه، استیک بوقلمون، سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 2. هات داگ برگر

  همبرگر ویژه، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 3. کراکف ویژه آفر

  کراکف ویژه، ژامبون، پپرونی ویژه، سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 4. استریپس برگر

  همبرگر ویژه، فیله مرغ، سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 1. همبرگر ذغالی

  همبرگر ویژه و مخلفات

 2. بیگ مگ

  2 عدد برگر ذغالی، پنیر مخصوص و مخلفات

 3. هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری، ژامبون، پنیر مخصوص و مخلفات

 4. ژامبون ویژه تنوری

  ژامبون گوشت، پنیر مخصوص، مخلفات

 5. استیک بوقلمون تنوری

  استیک بوقلمون، ژامبون گوشت، پنیر مخصوص، مخلفات

 1. چیزبرگر

  همبرگر ویژه، پنیر مخصوص، مخلفات

 2. ماشروم برگر

  همبرگر ویژه، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 3. رویال برگر

  همبرگر ویژه، زامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 4. دوبل برگر

  2 پرس همبرگر ویژه، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 5. هات داگ

  هات داگ، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 6. هات داگ ویژه

  هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 7. فیله مرغ سوخاری

  فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 8. فیله میکس ویژه

  فیله گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 9. سوپریم

  فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 10. ژامبون گوشت سرد

  ژامبون گوشت، مخلفات

 11. ژامبون ویژه تنوری

  ژامبون گوشت، پپرونی، پنیر مخصوص، مخلفات

 12. رست بیف

  فیله گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، مخلفات

 1. فیله استریپس (4 تکه)

  همراه با سیب زمینی، نان

 2. مرغ سوخاری (3 تکه)

  همراه با سالاد ویژه، سس مخصوص، سیب زمینی، نان

 3. مرغ سوخاری (2 تکه)

  همراه با سالاد ویژه، سس مخصوص، سیب زمینی، نان

 4. قارچ سوخاری

  همراه با سیب زمینی، نان

 1. اسنک مخصوص

  ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

 2. اسنک مرغ و قارچ

  فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

 3. اسنک گوشت و قارچ

  گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

 4. اسنک پپرونی

  ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تند، سس مخصوص

 1. سالاد پاستا

  بدون توضیحات

 2. سالاد سزار

  بدون توضیحات

 3. سالاد فصل

  بدون توضیحات

 4. سالاد کلم

  بدون توضیحات

 5. سیب زمینی ساده

  بدون توضیحات

 6. سیب زمینی با پنیر

  بدون توضیحات

 7. سیب زمینی ویژه (پیتزایی)

  بدون توضیحات

 8. قارچ سوخاری

  بدون توضیحات

 9. نان سیر

  بدون توضیحات

 1. آب معدنی کوچک

  بدون توضیحات

 2. دوغ کوچک

  بدون توضیحات

 3. دلستر قوطی

  بدون توضیحات

 4. نوشابه خانواده

  بدون توضیحات

 5. نوشابه قوطی

  بدون توضیحات

 • پیتزا ایتالیایی
 • پیتزا امریکایی
 • ساندویچ حجیم
 • ساندویچ تنوری
 • ساندویچ
 • سوخاری
 • اسنک ویژه
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با فست فود بوفه آفر 6

محمد11:56 - 1396/02/22

پیتزا مکزیکی و مخلوط رو امشب امتحان کردیم.بسیار عالی بود.

کاربر میهمان03:37 - 1395/07/12

بهترین فیله استرپس رو دارن :)

سید محمد 09:43 - 1395/07/09

سفارش امشبم ، چیز برگر با ژامبون گوشت سرد بوده ، چیزبرگرش در حد مشتری مداری تقریبا قابل قبول بود ، با اینکه قابل قیاس با جاهایی که برگر گوشت ارائه میدن نیست ، اما در رابطه با ژامبونش باید بگم عالی و بسیار خوشمزه بود .

محمد12:42 - 1394/12/22

من یه بار سفارش پیتزا قارچ و گوشت دادم ، اما عادی بود میشه گفت پیتزاش با پیتزایی که از هایدا برگر سفارش دادم یکی بود ، اما خوبیه هایدا این بود بجای گوشت چرخ کرده از گوشت ریش ریش شده استفاده میکنه که در نوع خودش هم خوب و جالبه البته مواد غذایی استفاده شده توی پیتزا هایدا و بوفه به یک اندازه ی قابل قبول بوده در کل کیفیتشون عالیه و در حد مشتری مداری هست

کاربر میهمان11:18 - 1394/12/09

غذاهاشون عالیه واقعا تو اهواز بهترینه

کاربر میهمان10:49 - 1394/12/09

آقا ساعات کاریتون رو یه نمه واسه ی گرفتن سفارشات اینترنتی زیاد کنید خواهشن