تماس با پک فود

رستوران ها روی نقشه ورود به پک فود عضویت در پک فود ارتباط با پک فود
ارتباط با پک فود

ما در پک فود منتظر انتقادات، پیشنهادات و درخواست های همکاری شما هستیم.

ایمیل : info@packfood.ir
آدرس پستی : تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه 5، شتابدهنده آواتک
کد پستی : 14399-57131