رستوران فست فود نارین اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه ارتباط با پک فود
رستوران فست فود نارین

رستوران فست فود نارین

33347220-1 نمایش تلفن
لیست غذا
 1. ویژه نارین (1 نفره)

  (گوشت + مرغ + قارچ + ژامبون + زیتون + فلفل دلمه + ذرت + پنیر مخصوص)

 2. ویژه نارین (2 نفره)

  (گوشت + مرغ + قارچ + ژامبون + زیتون + فلفل دلمه + ذرت + پنیر مخصوص)

 3. مخلوط (1 نفره)

  (ژامبون + قارچ + هات داگ + فلفل دلمه + پنیر مخصوص)

 4. مخلوط (2 نفره)

  (ژامبون + قارچ + هات داگ + فلفل دلمه + پنیر مخصوص)

 5. گوشت و قارچ (1 نفره)

  (گوشت سرخ شده + قارچ + پنیر مخصوص)

 6. گوشت و قارچ (2 نفره)

  (گوشت سرخ شده + قارچ + پنیر مخصوص)

 7. مرغ و قارچ (1 نفره)

  (مرغ + قارچ + پنیر مخصوص)

 8. مرغ و قارچ (2 نفره)

  (مرغ + قارچ + پنیر مخصوص)

 9. پپرونی (1 نفره)

  (قارچ + پپرونی + پنیر مخصوص)

 10. پپرونی (2 نفره)

  (قارچ + پپرونی + پنیر مخصوص)

 11. رست بیف (1 نفره)

  (گوشت ریش ریش + قارچ + فلفل دلمه + پنیر مخصوص)

 12. رست بیف (2 نفره)

  (گوشت ریش ریش + قارچ + فلفل دلمه + پنیر مخصوص)

 13. سبزیجات (2 نفره)

  (قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون + پنیر)

 14. سبزیجات (1 نفره)

  (قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون + پنیر)

 1. ویژه نارین

  بدون توضیحات

 2. ساندویچ استیک گوشت

  بدون توضیحات

 3. ساندویچ استیک مرغ

  بدون توضیحات

 4. رست بیف

  بدون توضیحات

 5. هات داگ

  بدون توضیحات

 6. هات داگ با پنیر ویژه

  بدون توضیحات

 7. همبرگر

  بدون توضیحات

 8. چیزبرگر

  بدون توضیحات

 9. چیز برگر با قارچ

  بدون توضیحات

 10. چیزبرگر با ژامبون

  بدون توضیحات

 11. دبل برگر

  بدون توضیحات

 12. دبل چیزبرگر

  بدون توضیحات

 13. چیکن برگر

  بدون توضیحات

 14. ژامبون گوشت تنوری

  بدون توضیحات

 15. ژامبون مرغ تنوری

  بدون توضیحات

 16. ژامبون گوشت (سرد)

  بدون توضیحات

 17. ژامبون مرغ (سرد)

  بدون توضیحات

 1. مرغ سوخاری 8 تکه نرمال

  بدون توضیحات

 2. مرغ سوخاری 8 تکه اسپایسی

  بدون توضیحات

 3. چیکن استریپس نرمال

  بدون توضیحات

 4. چیکن استریپس اسپایسی

  بدون توضیحات

 5. فیله مرغ سوخاری 2 تکه نرمال

  بدون توضیحات

 6. فیله مرغ سوخاری 2 تکه اسپایسی

  بدون توضیحات

 7. فیله مرغ سوخاری 3 تکه نرمال

  بدون توضیحات

 8. فیله مرغ سوخاری 3 تکه اسپایسی

  بدون توضیحات

 1. استیک گوشت

  بدون توضیحات

 2. استیک مرغ

  بدون توضیحات

 3. استیک میکس

  بدون توضیحات

 1. پاستا کلاسیک

  بدون توضیحات

 2. پاستا کریسپی

  بدون توضیحات

 1. چلو کباب کوبیده مخصوص

  بدون توضیحات

 2. چلو کباب وزیری (میکس) بزرگ

  بدون توضیحات

 3. چلو کباب جوجه کوچک

  بدون توضیحات

 4. چلو کباب جوجه بزرگ

  بدون توضیحات

 5. چلو کباب سلطانی

  بدون توضیحات

 6. چلو کباب بختیاری با گوشت

  بدون توضیحات

 7. چلو کباب وزیری (میکس) کوچک

  بدون توضیحات

 8. اکبر جوجه کامل - با برنج

  بدون توضیحات

 9. چلو کباب جوجه با استخوان

  بدون توضیحات

 1. چلو خورشت سبزی

  بدون توضیحات

 2. خورشت سبزی

  بدون توضیحات

 3. چلو خورشت قیمه

  بدون توضیحات

 4. خورشت قیمه

  بدون توضیحات

 5. چلو خورشت قیمه بادمجان

  بدون توضیحات

 6. خورشت قیمه بادمجان

  بدون توضیحات

 1. خوراک کباب فیله بره مخصوص

  بدون توضیحات

 2. خوراک کباب کوبیده نگینی

  بدون توضیحات

 3. خوراک کباب سلطانی

  بدون توضیحات

 4. خوراک کباب برگ

  بدون توضیحات

 5. خوراک کباب بختیاری با گوشت

  بدون توضیحات

 6. سیخ کباب کوبیده زعفرانی

  بدون توضیحات

 7. خوراک کباب چنجه

  بدون توضیحات

 8. خوراک بره کباب

  بدون توضیحات

 9. خوراک شیشلیک

  بدون توضیحات

 10. خوراک کباب قفقازی

  بدون توضیحات

 11. خوراک کوبیده زعفرانی

  بدون توضیحات

 12. خوراک کباب جوجه برگی

  بدون توضیحات

 13. خوراک کباب بلغاری

  بدون توضیحات

 14. خوراک ماهیچه

  بدون توضیحات

 15. خوراک کتف و بال

  بدون توضیحات

 16. خوراک اکبر جوجه - بدون برنج

  بدون توضیحات

 17. خوراک کباب کوبیده

  بدون توضیحات

 18. خوراک گوشت گوسفندی

  بدون توضیحات

 19. خوراک کباب جوجه مخصوص

  بدون توضیحات

 20. خوراک کباب جوجه نگینی

  بدون توضیحات

 21. خوراک کباب رولت گوشت

  بدون توضیحات

 22. خوراک گردن

  بدون توضیحات

 23. خوراک کباب جوجه با استخوان

  بدون توضیحات

 24. خوراک کباب فیله حلزونی

  بدون توضیحات

 25. 1سیخ کباب کوبیده

  بدون توضیحات

 26. خوراک جوجه بختیاری

  بدون توضیحات

 27. خوراک کباب جوجه ماستی

  بدون توضیحات

 28. خوراک کباب جوجه مخصوص

  بدون توضیحات

 29. خوراک مرغ شکم پر

  بدون توضیحات

 30. خوراک قفقازی سرخ شده

  بدون توضیحات

 31. خوراک کباب مخصوص

  بدون توضیحات

 32. خوراک جوجه ایتالیایی

  بدون توضیحات

 33. خوراک کباب چنجه ماستی

  بدون توضیحات

 34. خوراک مرغ

  بدون توضیحات

 35. خوراک سینی کباب

  بدون توضیحات

 36. خوراک جوجه کباب کوچک

  بدون توضیحات

 37. خوراک جوجه کباب بزرگ

  بدون توضیحات

 1. زرشک پلو با مرغ

  بدون توضیحات

 2. شوید پلو با مرغ

  بدون توضیحات

 3. چلو گوشت

  بدون توضیحات

 4. عدس پلو

  بدون توضیحات

 5. چلو ساده

  بدون توضیحات

 6. چلو زرشک

  بدون توضیحات

 7. شوید پلو

  بدون توضیحات

 1. میگو پفکی

  بدون توضیحات

 2. ماهی قزل آلا کبابی

  بدون توضیحات

 3. ماهی شوریده (سرخ شده)

  بدون توضیحات

 4. ماهی حلوا

  بدون توضیحات

 5. ماهی تیلا پیا

  بدون توضیحات

 6. ماهی شوریده کبابی

  بدون توضیحات

 7. ماهی قزل آلا سرخ شده

  بدون توضیحات

 1. کشک بادمجان

  بدون توضیحات

 2. سیب زمینی سرخ شده

  بدون توضیحات

 3. سیب زمینی با پنیر

  بدون توضیحات

 4. سوپ جو

  بدون توضیحات

 5. سالاد فصل بزرگ

  بدون توضیحات

 6. سالاد فصل کوچک

  بدون توضیحات

 7. سالاد پاستا بزرگ

  بدون توضیحات

 8. سالاد پاستا کوچک

  بدون توضیحات

 9. سالاد کلم

  بدون توضیحات

 10. زیتون شور

  بدون توضیحات

 11. زیتون پرورده

  بدون توضیحات

 12. ماست موسیر

  بدون توضیحات

 13. ماست 100 گرمی

  بدون توضیحات

 14. کوفته

  بدون توضیحات

 15. کیک مرغ

  بدون توضیحات

 16. نان باگت

  بدون توضیحات

 1. نوشابه قوطی

  بدون توضیحات

 2. دوغ کوچک

  بدون توضیحات

 3. دوغ خانواده

  بدون توضیحات

 4. ماءالشعیر 1 لیتری

  بدون توضیحات

 5. ماءالشعیر قوطی

  بدون توضیحات

 6. نوشابه خانواده

  بدون توضیحات

 7. آب معدنی بزرگ

  بدون توضیحات

 8. آب معدنی کوچک

  بدون توضیحات

 • پیتزا
 • ساندویچ
 • سوخاری
 • استیک
 • پاستا
 • چلو کباب
 • خورشتی
 • خوراک
 • پلویی
 • غذای دریایی
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با رستوران فست فود نارین 39

سوتیام03:38 - 1394/03/20

غذاهاتون بی کیفیته.هیچ خوشم نیومد.الکی اسم درکردین

فاطمه03:36 - 1394/03/16

قبلا اومده بودم غذاهاتون بد نبود ولی جدیدا غذاهاتون خیلی بد شده اصلا راضی نبودم

مهدی04:03 - 1394/03/16

اصلا غذاتون خوب نیست کیفیت نداره این همه پول میگیرین یه کم کیفیت غذاتونو ببرین بالا.بد نیست اگه یه کم به فکر کیفیت غذاتون باشین فقط پول واستون مهم نباشه

کاربر میهمان06:20 - 1394/03/14

واقعا الکی گرونه . نمی ارزه به غذاهاش نسبت به قیمتاش . پول دکور ما باید بدیم ؟

زیبا01:50 - 1394/03/14

غذاهاتون خوبه،ولی بذارید پنیر رو پیتزا یکم رنگ طلایی بگیره ن که سفید بیارید جلو مشتری،ولی. درکل اوکی ،اما اون پولی ک میاسد پا میز برا مالیات نمیدونم چی چی میگیرید رو هیچکس هیچ جا نمیگسره.

سارا 02:33 - 1394/02/27

من ک ی بار با همسرم و دختر کوچلوم رفتیم خیلی راضی بودیم همه چیش اوکی بود غذاشم عالی بود قیمتها هم خوب بودن

negar03:43 - 1394/01/16

ببخشید اقای مردانی ولی من ترجیح میدم برم تو یکی از رستوران های خوبه سطح شهر غذا بخورم،خودمم سفارش میدم برای یه اومدنه پای میز که ازمون سفارش بگیرن حاضر نیستم پوله اضافه بدم،بجای پول اضافه ای که به شما بدم میرم جای دیگه میتونم بااون مقدار پول یه پیش غذا سفارش بدم D: شما میتونید قبلش ب مشتری ها بگید مثلاً اگر بیان سفارش بگیرن هزینه ی بیشتر میبرید و اضافه، اونموقع ادم حق انتخاب داره، نه اینکه اخرش وقتی صورت حساب رو اوردن سورپرایز واقعی رو تجربه کنیم،کیفیت غذاش خوب و قابل قبول بود، ولی اون مشکل مالیات بر ارزش افزودش شیرینیه کیفیت غذارو از ذهن ادم پاک میکنه.والسلام.

خانم مرادی06:47 - 1394/01/07

غذاشون که عالیه
قیمتشم نسبت به کیفیت خوبه

Sina03:58 - 1394/01/07

سلام قبل از هر چیز تشکر میکنم بابت نظم و کیفیت خیلی خوب غذااتون من چند روز پیش مهمان داشتم و 10 سیخ کباب از این ارستوران خریداری کردم که به علت کیفیت بالا، بسته بندی خوب و کباب های بزرگ و بلند من رو جلوی مهمانانم رو سفید کرد فقط یک اشکال کوچیک از خدمتتون میگیرم اونم طعم بد بعضی از گوجه ها بود و دیگر هیچ با تشکر باز هم بابت کیفیت و اخلاق خوب پرسنل شما

میثم افشاری10:22 - 1393/12/26

سلام خدمت آقای مردانی عزیز .
میشه سمت خودتونو بگید . البته فکر میکنم مدیر باشید .
تشکر بابت توضیح کامل شما . واقعا مجموعه شما قابل رقابت با مناطق بالای شهر اهواز هستش .
فقط یه خواهش چرا بعضی از مراکز تو پک فود قیمت دارن ولی شما ندارید .