فست فود نیک شام پلاس اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه ارتباط با پک فود
فست فود نیک شام پلاس

فست فود نیک شام پلاس

34491981-34491982-34491983-34491984 نمایش تلفن
لیست غذا
 1. سبزیجات (2نفره)

  (سس مخصوص + قارچ + بروکلی + ذرت + فلفل دلمه + زیتون ع مخلوط سبزیجات)

 2. سبزیجات (1نفره)

  (سس مخصوص + قارچ + بروکلی + ذرت + فلفل دلمه + زیتون ع مخلوط سبزیجات)

 3. دریایی (1نفره)

  ( سس مخصوص + میگو سوخاری + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 4. مکزیکال (1نفره)

  ( سس مخصوص + ژامبون پپرونی + فلفل هالاپینو +سس تند + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 5. پپرونی (2نفره)

  (ژامبون + پپرونی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 6. پپرونی (1نفره)

  (ژامبون + پپرونی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 7. سالامی (2نفره)

  ( سس مخصوص + ژامبون سالامی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 8. سالامی (1نفره)

  ( سس مخصوص + ژامبون سالامی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 9. مخلوط (2نفره)

  (ژامبون + سالامی +ککتل + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 10. مخلوط (1نفره)

  (ژامبون + سالامی +ککتل + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 11. مخصوص (2نفره)

  (ژامبون + سوسیس + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 12. مخصوص (1نفره)

  (ژامبون + سوسیس + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 13. بوقلمون (2نفره)

  ( بوقلمون فرآوری + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 14. بوقلمون (1نفره)

  ( بوقلمون فرآوری + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 15. تانگو (2نفره)

  (سس مخصوص + زبان + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 16. تانگو (1نفره)

  (سس مخصوص + زبان + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 17. گوشت و قارچ (2نفره)

  (سس مخصوص + گوشت چرخ کرده + قارچ + پنیر )

 18. گوشت و قارچ (1نفره)

  (سس مخصوص + گوشت چرخ کرده + قارچ + پنیر )

 19. چیلی چیکن (2نفره)

  (سس مخصوص +فیله مرغ طعم دار + سس تند + قارچ + فلفل دلمه + زیتون )

 20. چیلی چیکن (1نفره)

  (سس مخصوص +فیله مرغ طعم دار + سس تند + قارچ + فلفل دلمه + زیتون )

 21. چیلی بیف (2نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + سس تند )

 22. چیلی بیف (1نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + سس تند )

 23. رست بیف (2نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 24. رست بیف (1نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 25. میکس پلاس (2 نفره)

  ( گوشت رست بیف + فیله مرغ طعم دار + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 26. میکس پلاس (1 نفره)

  ( گوشت رست بیف + فیله مرغ طعم دار + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 1. کاپری

  ( ژامبون گوشت و مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر + اوریگانو )

 2. پولامه

  ( مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر + اوریگانو )

 3. مکزیکو

  ( گوشت چرخ کرده + قارچ + سس تند + فلفل دلمه + پنیر + اوریگانو )

 4. سانتال

  (مغز ران گوساله + قارچ + زیتون + پنیر میکس + اوریگانو )

 5. مخصوص پلاس

  ( ژامبون گوشت + فیله گوشت و مرغ + قارچ + زیتون + پنیر + اوریگانو )

 1. اسنک بدون کالباس بوقلمون تنوری

  ( بوقلمون فرآوری شده + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 2. اسنک بدون کالباس میکس تنوری

  ( فیله گوشت +فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 3. اسنک بدون کالباس مرغ تنوری

  ( فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 4. اسنک بدون کالباس گوشت تنوری

  ( فیله گوشت + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 5. اسنک مخصوص پلاس

  ( زبان + ژامبون + سالامی + سس چیلی + فلفل هالاپینو + فلفل دلمه + پنیر میکس )

 6. اسنک سبزیجات

  ( بروکلی + فلفل دلمه + ذرت + زیتون + بادمجان حلقه ای + هویج + پنیر )

 7. اسنک تانگو

  ( زبان + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 8. اسنک بوقلمون تنوری

  ( ژامبون + بوقلمون فرآوری شده + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 9. اسنک مرغ تنوری

  ( ژامبون مرغ + فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 10. اسنک میکس تنوری

  ( ژامبون + فیله گوشت + فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 11. اسنک رست بیف

  ( ژامبون + گوشت رست بیف + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 12. اسنک ژیگو تنوری

  ( ژامبون + فیله گوشت فرآوری شده + فلفل دلمه + قارچ + پنیر )

 13. اسنک پپرونی تنوری

  ( ژامبون + ژامبون پپرونی + فلفل دلمه + قارچ + پنیر )

 14. اسنک سالامی تنوری

  ( ژامبون + ژامبون سالامی + فلفل دلمه + قارچ + پنیر )

 15. اسنک کالازونه تنوری

  ( ژامبون + فلفل دلمه + فلفل هندی + قارچ + پنیر میکس )

 16. اسنک مخصوص تنوری

  ( ژامبون + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 1. پاستا بشامل

  ( پاستا + سبزیجات مخلوط + قارچ + سس بشامل )

 2. پاستا اسکوتا

  ( ژامبون + قارچ + گوجه فرنگی + سبزیجات + سس مخصوص )

 3. لازانیا

  ( سس بشامل + گوشت + قارچ + ذرت + زیتون + فلفل دلمه )

 4. چیکن آلفردو

  ( مرغ گریل شده + قارچ +پاستا + پنیر کبابی)

 5. پنه راگو

  ( گوشت فیله + قارچ + سس بشامل + پاستا + پنیر کبابی )

 1. دیس مخصوص

  ( دنده کباب + گوشت گریل + برنج مکزیکی + سبزیجات + سالاد )

 2. استیک گوشت فرانسوی

  ( گوشت گرم استیکی گریل شده + سس قارچ + سالاد )

 3. سام گریل فرانسوی

  ( یک عدد سینه مرغ + سیب زمینی سرخ شده + سالاد + سس + پنیر )

 4. خوراک سبزیجات مغولی رژیمی

  ( میکس همه سبزیجات موجود )

 5. پاچینی مرغ

  ( کتف و بال + برنج سفید + سس )

 6. خوراک گامباس

  ( میگو + سبزیجات گریل شده )

 7. خوراک گوشت رژیمی

  ( تکه ها گوشت و سبزیجات گریل شده به صورت میکس )

 8. کباب چنجه

  ( فیله گوساله + برنج سفید + مخلفات)

 9. دنده کباب

  ( دنده کباب + برنج + سیب زمینی سرخ شده + سبزیجات تازه )

 10. خوراک مرغ رژیمی

  ( تکه ها مرغ و سبزیجات گریل شده به صورت میکس )

 11. جوجه کباب

  ( فیله مرغ کبابی + برنج سفید + مخلفات)

 12. خوراک زبان

  ( زبان + قارچ + پیاز و جعفری تازه + سس قارچ + سیب زمینی + سالاد )

 13. خوراک مرغ سوخاری

  ( 2 تکه نان + 3 عدد فیله سوخاری + سالاد + سیب زمینی سرخ شده )

 14. اسکالپ مرغ

  ( سینه مرغ مرینت شده سوخاری + پاستا کارنافل + سیب زمینی سرخ شده )

 15. چیکن استروگانف

  ( فیله مرغ + سس قارچ و پنیر + سیب زمینی سرخ شده )

 16. خوراک مرغ پستو

  ( تکه ها مرغ روی نان + سالاد + سیب زمینی )

 17. استیک مرغ فرانسوی

  ( سینه کامل مرغ یک عدد + سبزیجات گریل شده + سس قارچ )

 18. بیف استروگانف

  ( فیله گوساله + سس قارچ و پنیر + سیب زمینی سرخ شده )

 1. ژامبون گوشت تنوری

  ( ژامبون گوشت نود درصد گریل شده + قارچ + پنیر )

 2. ژامبون بوقلمون

  ( ژامبون بوقلمون فرآوری شده + قارچ اسپایسی )

 3. بیف مکزیکی

  ( گوشت گریل شده + سبزیجات گریل شده + سس چیلی + پنیر )

 4. فیله مرغ سوخاری

  ( فیله مرغ سوخاری + قارچ + سس مخصوص )

 5. هات چیز چیلی

  ( هات داگ کبابی + قارچ + سس مخصوص )

 6. مغز و زبان

  ( معز + زبان + قارچ + پنیر چدار )

 7. زبان

  ( زبان + سس قارچ + پیاز + جعفری + پنیر چدار )

 8. بیگ چیف

  ( فیله سوخاری + ژامبون گوشت + قارچ اسپایسی + پنیر کبابی )

 9. هات داگ بلغاری

  ( هات داگ + سس قارچ + پنیر )

 10. تستادو

  ( فیله گوشت و مرغ گریل شده + قارچ + پنیر )

 11. ژامبون مرغ سرد

  ( مرغ + کاهو + خیار شور + گوجه + سس کلدکرم )

 12. ژامبون گوشت سرد

  ( ژامبون گوشت + کاهو + خیار شور + گوجه + سس کلدکرم )

 13. رست بیف

  ( فیله گوساله ریش شده + پنیر + سس قارچ )

 14. چیکن چیز

  ( سه عدد فیله مرغ گریل شده + سس قارچ + پنیر )

 15. استیک کاربرونو

  ( گوشت گریل + سس قارچ + پنیر هالومی )

 1. مرغ برگر

  ( فیله مرغ + قارچ + پنیر )

 2. دوبل برگر

  (دو عدد همبرگر گوشت 280 گرم + پنیر + سس قارچ )

 3. پاناکوتا برگر

  ( گوشت 140 گرم + فیله مرغ گریل شده دو عدد + قارچ + سس پنیر)

 4. ماشروم برگر

  ( گوشت 140 گرم + قارچ + پنیر + مخلفات )

 5. چیز برگر

  ( گوشت 140 گرم + پنیر برگر + مخلفات + سس مخصوص )

 6. همبرگر

  ( گوشت 140 گرم + مخلفات + سس مخصوص )

 1. سالاد کارتافل (ماکارونی)

  ( ماکارونی با سس + کاهو فرانسوی سبزیجات + سیب زمینی)

 2. سالاد سیزر

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + مرغ گریل شده + سس سرشار امگا 3 )

 3. سالاد سبزیجات (چانیز)

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + سس )

 4. سالاد مکزیکی

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + فیله سوخاری + چیپس میگو + سس لمون و چیلی)

 5. سالاد اسپارا

  ( کاهو + نان تست + پنیر کبابی + زیتون + مخلوط سبزیجات + میگو گریل شده )

 6. سالاد میوه

  ( کاهو فرانسوی + میوه فصل + سبزیجات مخلوط )

 7. سالاد یونانی

  ( کاهو فرانسوی + نان تست + خیار + فیله گوشت + سبزیجات تازه + زیتون + فلفل دلمه + سبزیجات مخلوط + پنیر پارمیسان )

 8. سالاد میکس پلاس

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + پنیر پارمیسان + گوشت و مرغ گریل شده + سس رژیمی )

 9. سالاد لبنانی

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + پنیر پارمیسان + گوشت + سس میکس لمون + بالزامیک )

 1. سیب پستو بزرگ

  بدون توضیحات

 2. سیب پستو

  ( سیب زمینی + پنیر + فلفل دلمه )

 3. سیب زمینی سرخ شده

  بدون توضیحات

 4. قارچ سوخاری

  بدون توضیحات

 5. سوپ جو

  بدون توضیحات

 6. نان سیر

  بدون توضیحات

 1. نوشابه قوطی

  بدون توضیحات

 2. دوغ تک نفره

  بدون توضیحات

 3. آب معدنی

  بدون توضیحات

 4. دلستر قوطی

  بدون توضیحات

 • پیتزا
 • پیتزا ایتالیایی (2نفره)
 • اسنک
 • پاستا
 • غذاهای پرسی
 • ساندویچ
 • برگر
 • سالاد
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با فست فود نیک شام پلاس 34

کاربر میهمان02:00 - 1396/09/13

سلام. من از نیک شام راضی ام. ولی بیفش اصلا خوب نیست .قابل مقایسه با استیکهای گوشت پستو یا سزار اصلا نیست. گوشتش خیلی خیلی کمه و غرق در سس و قارچ. برای استیک حتما گوشت رو جدا بگذارید وسس قارچ رو هم جدا . به مشتریانتون چه مشتریان همیشگی و ثابت چه جدیدها لطفا احترام بگذارید. اجازه بدید شما رو به بقیه هم معرفی کنیم. اگر منوی استیک قراره اینجور گول زنک باشه بهتره حذف بشه از لیستتون. باتشکر

ساراا12:02 - 1396/05/09

اینطور که پیداست خیلی افت کرده نیک شام پلاس . متاسفانه اکثر رستورانا و فست فودها بعد از اینکه کارشون گرفت کیفیت کارشون میاد پاییم

ساراا11:59 - 1396/05/08

من امشب ساعت نه و نیم سفارش غذا دادم پیک ساعت یازده و ده دقیقه رسید . کاملا سرد بود غذا به طوریه که همسرم پس داد. خیلی از این نظر ضعیف هستید.

یکتا02:08 - 1396/02/20

ما اسنک گوشت وقارچ دیروز گرفتیم تنها چیزی که نبود قارچ بود تازه انگار داشتیم نون خامه ای می خوردیم

fati02:23 - 1395/12/02

Man hame noe esnakasho emtehan kardam harf nadaran vaghean dametun garm

کاربر میهمان01:30 - 1395/10/15

سلام. چرا دیگه لیست قیمت ها رو تو پک فود درج نمیکنید؟

حسام 04:00 - 1395/09/19

دوبار سفارش دادم پیتزای سرد فرستادن

شهاب10:01 - 1395/08/13

من عاشق اسنک مخصوص نیکشام پلاس هستم وقبلا از سس مایونز بدم میومد ولی با خوردن نیکشام از مزه سس هم خوشم آمد.باتشکر شهاب cr7

کاربر میهمان03:00 - 1395/06/27

اسنک ژیگو تنوری خیلی عالی بود

علیرضا09:03 - 1395/05/11

یک مدتی هست که کیفیت غذاشون به طور محسوس اومده پایین واقعا جای تاسف داره متاسفانه رستوران ها و فست فود های اهواز وقتی تاسیس میشن کیفیت مطلوب و خوبی دارن برای جذب مشتری وقتی به هدفشون رسیدن سریع کیفیت غذا رو میارن پایین من همیشه برگر دوبل ازشون میگرفتم ولی الان اصلا نمیتونم برگر نیکشام پلاسو بخورم کیفیتش خیلی بد شده و 2 هزار تومن هم قیمتو اوردن بالا باز اگر کیفیت خوب بود موردی نداشت