فست فود نیک شام پلاس اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه ارتباط با پک فود
فست فود نیک شام پلاس

فست فود نیک شام پلاس

34491981-34491982-34491983-34491984 نمایش تلفن
لیست غذا
 1. سبزیجات (2نفره)

  (سس مخصوص + قارچ + بروکلی + ذرت + فلفل دلمه + زیتون ع مخلوط سبزیجات)

 2. سبزیجات (1نفره)

  (سس مخصوص + قارچ + بروکلی + ذرت + فلفل دلمه + زیتون ع مخلوط سبزیجات)

 3. دریایی (1نفره)

  ( سس مخصوص + میگو سوخاری + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 4. مکزیکال (1نفره)

  ( سس مخصوص + ژامبون پپرونی + فلفل هالاپینو +سس تند + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 5. پپرونی (2نفره)

  (ژامبون + پپرونی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 6. پپرونی (1نفره)

  (ژامبون + پپرونی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 7. سالامی (2نفره)

  ( سس مخصوص + ژامبون سالامی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 8. سالامی (1نفره)

  ( سس مخصوص + ژامبون سالامی + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 9. مخلوط (2نفره)

  (ژامبون + سالامی +ککتل + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 10. مخلوط (1نفره)

  (ژامبون + سالامی +ککتل + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 11. مخصوص (2نفره)

  (ژامبون + سوسیس + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 12. مخصوص (1نفره)

  (ژامبون + سوسیس + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 13. بوقلمون (2نفره)

  ( بوقلمون فرآوری + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 14. بوقلمون (1نفره)

  ( بوقلمون فرآوری + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 15. تانگو (2نفره)

  (سس مخصوص + زبان + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 16. تانگو (1نفره)

  (سس مخصوص + زبان + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 17. گوشت و قارچ (2نفره)

  (سس مخصوص + گوشت چرخ کرده + قارچ + پنیر )

 18. گوشت و قارچ (1نفره)

  (سس مخصوص + گوشت چرخ کرده + قارچ + پنیر )

 19. چیلی چیکن (2نفره)

  (سس مخصوص +فیله مرغ طعم دار + سس تند + قارچ + فلفل دلمه + زیتون )

 20. چیلی چیکن (1نفره)

  (سس مخصوص +فیله مرغ طعم دار + سس تند + قارچ + فلفل دلمه + زیتون )

 21. چیلی بیف (2نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + سس تند )

 22. چیلی بیف (1نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + سس تند )

 23. رست بیف (2نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 24. رست بیف (1نفره)

  (سس مخصوص + گوشت رست بیف + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 25. میکس پلاس (2 نفره)

  ( گوشت رست بیف + فیله مرغ طعم دار + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 26. میکس پلاس (1 نفره)

  ( گوشت رست بیف + فیله مرغ طعم دار + قارچ + فلفل دلمه + ذرت + زیتون )

 1. کاپری

  ( ژامبون گوشت و مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر + اوریگانو )

 2. پولامه

  ( مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر + اوریگانو )

 3. مکزیکو

  ( گوشت چرخ کرده + قارچ + سس تند + فلفل دلمه + پنیر + اوریگانو )

 4. سانتال

  (مغز ران گوساله + قارچ + زیتون + پنیر میکس + اوریگانو )

 5. مخصوص پلاس

  ( ژامبون گوشت + فیله گوشت و مرغ + قارچ + زیتون + پنیر + اوریگانو )

 1. اسنک بدون کالباس بوقلمون تنوری

  ( بوقلمون فرآوری شده + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 2. اسنک بدون کالباس میکس تنوری

  ( فیله گوشت +فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 3. اسنک بدون کالباس مرغ تنوری

  ( فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 4. اسنک بدون کالباس گوشت تنوری

  ( فیله گوشت + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 5. اسنک مخصوص پلاس

  ( زبان + ژامبون + سالامی + سس چیلی + فلفل هالاپینو + فلفل دلمه + پنیر میکس )

 6. اسنک سبزیجات

  ( بروکلی + فلفل دلمه + ذرت + زیتون + بادمجان حلقه ای + هویج + پنیر )

 7. اسنک تانگو

  ( زبان + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 8. اسنک بوقلمون تنوری

  ( ژامبون + بوقلمون فرآوری شده + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 9. اسنک مرغ تنوری

  ( ژامبون مرغ + فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 10. اسنک میکس تنوری

  ( ژامبون + فیله گوشت + فیله مرغ + قارچ + فلفل دلمه + پنیر )

 11. اسنک رست بیف

  ( ژامبون + گوشت رست بیف + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 12. اسنک ژیگو تنوری

  ( ژامبون + فیله گوشت فرآوری شده + فلفل دلمه + قارچ + پنیر )

 13. اسنک پپرونی تنوری

  ( ژامبون + ژامبون پپرونی + فلفل دلمه + قارچ + پنیر )

 14. اسنک سالامی تنوری

  ( ژامبون + ژامبون سالامی + فلفل دلمه + قارچ + پنیر )

 15. اسنک کالازونه تنوری

  ( ژامبون + فلفل دلمه + فلفل هندی + قارچ + پنیر میکس )

 16. اسنک مخصوص تنوری

  ( ژامبون + فلفل دلمه + قارچ + پنیر میکس )

 1. پاستا بشامل

  ( پاستا + سبزیجات مخلوط + قارچ + سس بشامل )

 2. پاستا اسکوتا

  ( ژامبون + قارچ + گوجه فرنگی + سبزیجات + سس مخصوص )

 3. لازانیا

  ( سس بشامل + گوشت + قارچ + ذرت + زیتون + فلفل دلمه )

 4. چیکن آلفردو

  ( مرغ گریل شده + قارچ +پاستا + پنیر کبابی)

 5. پنه راگو

  ( گوشت فیله + قارچ + سس بشامل + پاستا + پنیر کبابی )

 1. سام گریل فرانسوی

  ( یک عدد سینه مرغ + سیب زمینی سرخ شده + سالاد + سس + پنیر )

 2. خوراک سبزیجات مغولی رژیمی

  ( میکس همه سبزیجات موجود )

 3. خوراک گامباس

  ( میگو + سبزیجات گریل شده )

 4. خوراک گوشت رژیمی

  ( تکه ها گوشت و سبزیجات گریل شده به صورت میکس )

 5. دنده کباب

  ( دنده کباب + برنج + سیب زمینی سرخ شده + سبزیجات تازه )

 6. خوراک مرغ رژیمی

  ( تکه ها مرغ و سبزیجات گریل شده به صورت میکس )

 7. خوراک زبان

  ( زبان + قارچ + پیاز و جعفری تازه + سس قارچ + سیب زمینی + سالاد )

 8. خوراک مرغ سوخاری

  ( 2 تکه نان + 3 عدد فیله سوخاری + سالاد + سیب زمینی سرخ شده )

 9. پاچینی مرغ

  ( کتف و بال + برنج سفید + سس )

 10. اسکالپ مرغ

  ( سینه مرغ مرینت شده سوخاری + پاستا کارنافل + سیب زمینی سرخ شده )

 11. چیکن استروگانف

  ( فیله مرغ + سس قارچ و پنیر + سیب زمینی سرخ شده )

 12. کباب چنجه

  ( فیله گوساله + برنج سفید + مخلفات)

 13. خوراک مرغ پستو

  ( تکه ها مرغ روی نان + سالاد + سیب زمینی )

 14. استیک مرغ فرانسوی

  ( سینه کامل مرغ یک عدد + سبزیجات گریل شده + سس قارچ )

 15. بیف استروگانف

  ( فیله گوساله + سس قارچ و پنیر + سیب زمینی سرخ شده )

 16. جوجه کباب

  ( فیله مرغ کبابی + برنج سفید + مخلفات)

 17. دیس مخصوص

  ( دنده کباب + گوشت گریل + برنج مکزیکی + سبزیجات + سالاد )

 18. استیک گوشت فرانسوی

  ( گوشت گرم استیکی گریل شده + سس قارچ + سالاد )

 1. ژامبون گوشت تنوری

  ( ژامبون گوشت نود درصد گریل شده + قارچ + پنیر )

 2. ژامبون بوقلمون

  ( ژامبون بوقلمون فرآوری شده + قارچ اسپایسی )

 3. بیف مکزیکی

  ( گوشت گریل شده + سبزیجات گریل شده + سس چیلی + پنیر )

 4. فیله مرغ سوخاری

  ( فیله مرغ سوخاری + قارچ + سس مخصوص )

 5. هات چیز چیلی

  ( هات داگ کبابی + قارچ + سس مخصوص )

 6. مغز و زبان

  ( معز + زبان + قارچ + پنیر چدار )

 7. زبان

  ( زبان + سس قارچ + پیاز + جعفری + پنیر چدار )

 8. بیگ چیف

  ( فیله سوخاری + ژامبون گوشت + قارچ اسپایسی + پنیر کبابی )

 9. هات داگ بلغاری

  ( هات داگ + سس قارچ + پنیر )

 10. تستادو

  ( فیله گوشت و مرغ گریل شده + قارچ + پنیر )

 11. ژامبون مرغ سرد

  ( مرغ + کاهو + خیار شور + گوجه + سس کلدکرم )

 12. ژامبون گوشت سرد

  ( ژامبون گوشت + کاهو + خیار شور + گوجه + سس کلدکرم )

 13. رست بیف

  ( فیله گوساله ریش شده + پنیر + سس قارچ )

 14. چیکن چیز

  ( سه عدد فیله مرغ گریل شده + سس قارچ + پنیر )

 15. استیک کاربرونو

  ( گوشت گریل + سس قارچ + پنیر هالومی )

 1. مرغ برگر

  ( فیله مرغ + قارچ + پنیر )

 2. دوبل برگر

  (دو عدد همبرگر گوشت 280 گرم + پنیر + سس قارچ )

 3. پاناکوتا برگر

  ( گوشت 140 گرم + فیله مرغ گریل شده دو عدد + قارچ + سس پنیر)

 4. ماشروم برگر

  ( گوشت 140 گرم + قارچ + پنیر + مخلفات )

 5. چیز برگر

  ( گوشت 140 گرم + پنیر برگر + مخلفات + سس مخصوص )

 6. همبرگر

  ( گوشت 140 گرم + مخلفات + سس مخصوص )

 1. سالاد کارتافل (ماکارونی)

  ( ماکارونی با سس + کاهو فرانسوی سبزیجات + سیب زمینی)

 2. سالاد سیزر

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + مرغ گریل شده + سس سرشار امگا 3 )

 3. سالاد سبزیجات (چانیز)

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + سس )

 4. سالاد مکزیکی

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + فیله سوخاری + چیپس میگو + سس لمون و چیلی)

 5. سالاد اسپارا

  ( کاهو + نان تست + پنیر کبابی + زیتون + مخلوط سبزیجات + میگو گریل شده )

 6. سالاد میوه

  ( کاهو فرانسوی + میوه فصل + سبزیجات مخلوط )

 7. سالاد یونانی

  ( کاهو فرانسوی + نان تست + خیار + فیله گوشت + سبزیجات تازه + زیتون + فلفل دلمه + سبزیجات مخلوط + پنیر پارمیسان )

 8. سالاد میکس پلاس

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + پنیر پارمیسان + گوشت و مرغ گریل شده + سس رژیمی )

 9. سالاد لبنانی

  ( کاهو فرانسوی + سبزیجات مخلوط + پنیر پارمیسان + گوشت + سس میکس لمون + بالزامیک )

 1. سیب پستو بزرگ

  بدون توضیحات

 2. سیب پستو

  ( سیب زمینی + پنیر + فلفل دلمه )

 3. سیب زمینی سرخ شده

  بدون توضیحات

 4. قارچ سوخاری

  بدون توضیحات

 5. سوپ جو

  بدون توضیحات

 6. نان سیر

  بدون توضیحات

 1. آب معدنی

  بدون توضیحات

 2. دلستر قوطی

  بدون توضیحات

 3. نوشابه قوطی

  بدون توضیحات

 4. دوغ تک نفره

  بدون توضیحات

 • پیتزا
 • پیتزا ایتالیایی (2نفره)
 • اسنک
 • پاستا
 • غذاهای پرسی
 • ساندویچ
 • برگر
 • سالاد
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با فست فود نیک شام پلاس 34

Mostafa6303:27 - 1395/05/01

امروز جمعه، بیدار شدیم هیچی نداشتیم، پول نقدم نداشتم توی خونه، هوا هم که به جهنم میگه شوخی نکن، پک فود رو باز کردم، توی زیتون نیک شام پلاس غذا داشت فقط، یک پنه راگو سفارش دادیم با پیتزا میکس پلاس یک نفره، نیم ساعته اومد، غذا عالی، پنه اونقدر گشت داشت که فکر کنم تعداد گوشتها از پنه ها بیشتر بود، پیتزا هم پر گوشت و لذیذ، غذاها هم گرم و داغ بودن، سیبزمینی هم گرم بود. الان چند وقته مشتریشونم و واقعا همیشه عالین.

کاربر میهمان12:56 - 1395/03/19

سلام ما هم پریشب برای اولین بار رفتیم نیک شام سوپش عالی بود ولی اسنک سبزیجاتش جز سس و پنیر و چند تکه هویج خام هیچ سبزیجات دیگه ای نداشت ، پیتزا مرغ و قارچش فقط پنیر و قارچ بود و شوربود .
پیتزا سبزیجات فست فود k2 میدان ادهم واقعا بیسته سبیزجات آبدار و فصل پیتزا های دیگش واقعا طعم دار و عالین

علیرضا02:47 - 1395/02/05

ارسال پیک افتضاح (1 ساعت تاخیر ، آخرشم غذا یخ زده )
کیفیت هم که یه مدته بسیار بد شده ... اوایل واسه جذب مشتری خیلی کیفیت خوب بود الان از همه نظر افتضاح شده ...

میهمان08:42 - 1395/01/24

دیشب دوستم از نیک شام پلاس اسنک گرفت واقعا افتضاح بود
همش خمیر بود و مواد روش خیلی کم بود مزه ی پنیرش بسیار بد بود
امیدوارم به حقوق مشتری احترام بزارید و کیفیت رو ببرید بالا

کاربر میهمان03:58 - 1394/12/16

من عاشق ساندویچا نیکشام پلاسم.خیلی خوبن.هیچجا همچین ساندویچایی ندیدم.

hoda06:22 - 1394/11/03

سلام منکه ماهی یبار دوبار میرم .عالیه فقط یکبار مهمون داشتم بردمش ساعت7آبروم رفت اسنکش سرد بود سالادشم یخ بودن گوشت گریل داشت سالادش تازه نبود پریسشبم ک رفتم عالی بود فقط قارچاش عوص شدن طعم قبلی رو نمیدن دیگه ما هروقت میریم محاله قارچ شو نخوریم ولی پریشب زد حال خوردیم

فاطمه سادات آقاميرزاده11:22 - 1394/10/06

مثل همیشه عالی

کاربر میهمان11:33 - 1394/10/05

من چند بار نیک شام پلاس رفتم.در کل خوب بود.ولی الان میخوام مهمان هامو ببرم.موندم برم اینجا یا اینجاس میلانو کیانپارس.لطفا اگه کسی هر دو رو رفته راهنماییم کنه.ممنون میشم.

رضا09:46 - 1394/09/20

باسلام
پیتزاهاتون موادش کمه.نونش نیمه خامه.پنیرتون خوب نیست.به قیمتش نمی ارزه.سس ته نون هم اصلا خوب نیست.
پیتزا رست بیفتون دو تیکه گوشت توشه که به زور میشه پیداش کرد
حیفه این دکور و اسم و رسمو خراب کنید

کاربر میهمان10:18 - 1394/09/12

بیگ چیف عالی بود
پیتزا میکس پلاس خوب
خوراکهای رژیمی گوشت و مرغش خیلی خیلی کم بود سبزیجاتش هم اصلا خوشمزه نیست
دوبل برگر عالی
اسنک ها خوب مثل همیشه