کترینگ سارینا (خیبرگیر) اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه ارتباط با پک فود
کترینگ سارینا (خیبرگیر)

کترینگ سارینا (خیبرگیر)

لیست غذا
 1. جمعه - ته چین مرغ

  بدون توضیحات

 2. جمعه - خورشت فسنجان

  بدون توضیحات

 3. جمعه - چلو خورشت فسنجان

  بدون توضیحات

 4. پنج شنبه - کشک بادمجان

  بدون توضیحات

 5. پنج شنبه - قلیه ماهی

  بدون توضیحات

 6. چهار شنبه - کوفته تبریزی

  بدون توضیحات

 7. چهار شنبه - لوبیا پلو با گوشت

  بدون توضیحات

 8. چهار شنبه - خورشت بادمجان

  بدون توضیحات

 9. سه شنبه - چلو خورشت بامیه

  بدون توضیحات

 10. سه شنبه - کتلت گوشت

  بدون توضیحات

 11. سه شنبه - خورشت فسنجان

  بدون توضیحات

 12. دوشنبه - کشک بادمجان

  بدون توضیحات

 13. دوشنبه - استانبلی

  بدون توضیحات

 14. دوشنبه - ته چین

  بدون توضیحات

 15. یک شنبه - پلو میگو

  بدون توضیحات

 16. یک شنبه - قلیه ماهی

  بدون توضیحات

 17. یک شنبه - ماکارونی

  بدون توضیحات

 18. شنبه - خورشت آلو

  بدون توضیحات

 19. شنبه - دیزی

  بدون توضیحات

 20. شنبه - استانبلی

  بدون توضیحات

 1. چلو جوجه مخصوص

  بدون توضیحات

 2. چلو جوجه معمولی

  بدون توضیحات

 3. چلو جوجه ممتاز

  1 سیخ جوجه - 1 سیخ کوبیده

 4. چلو جوجه با استخوان

  بدون توضیحات

 1. زرشک پلو با مرغ

  بدون توضیحات

 2. پلو ماهیچه گوسفند

  بدون توضیحات

 1. چلو کباب نگین دار

  بدون توضیحات

 2. چلو کوبیده

  وزن 90 گرم

 3. چلو کباب میکس

  مرغ و گوشت

 4. چلو کوبیده مخصوص

  گوشت گوسفند

 1. چلوکباب برگ

  بدون توضیحات

 2. چلوکباب سلطانی

  بدون توضیحات

 3. چلوکباب فیله

  فیله گوساله

 4. چلو کباب چنجه

  بدون توضیحات

 5. چلوکباب قفقازی

  فیله گوسفند

 6. چلوکباب بختیاری

  بدون توضیحات

 1. چلو خورشت قیمه

  بدون توضیحات

 2. چلو خورشت سبزی

  بدون توضیحات

 1. لازانیا

  بدون توضیحات

 1. پیتزا مخصوص خیبرگیر (1 نفره)

  ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص

 2. پیتزا مخصوص خیبرگیر (2 نفره)

  ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص

 3. پیتزا مخصوص خیبرگیر (مینی)

  ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص

 4. پیتزا یونانی (1 نفره)

  ژامبون گوشت، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 5. پیتزا یونانی (2 نفره)

  ژامبون گوشت، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 6. پیتزا یونانی (مینی)

  ژامبون گوشت، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 7. پیتزا مخلوط (1 نفره)

  ژامبون گوشت، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 8. پیتزا مخلوط (2 نفره)

  ژامبون گوشت، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 9. پیتزا مخلوط (مینی)

  ژامبون گوشت، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 10. پیتزا پپرونی (1 نفره)

  ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 11. پیتزا پپرونی (2 نفره)

  ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 12. پیتزا پپرونی (مینی)

  ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، سس مخصوص

 13. پیتزا گوشت قارچ (1 نفره)

  گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، سس مخصوص

 14. پیتزا گوشت قارچ (2 نفره)

  گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، سس مخصوص

 15. پیتزا گوشت قارچ (مینی)

  گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، سس مخصوص

 16. پیتزا انرژی (1 نفره)

  گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، ذرت، زیتون، سس مخصوص

 17. پیتزا مرغ قارچ (2 نفره)

  فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، سس مخصوص

 18. پیتزا مرغ قارچ (مینی)

  فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، سس مخصوص

 19. پیتزا مرغ قارچ (1 نفره)

  فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، سس مخصوص

 20. پیتزا انرژی (2 نفره)

  گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، ذرت، زیتون، سس مخصوص

 21. پیتزا انرژی (مینی)

  گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، زیتون، ذرت، زیتون، سس مخصوص

 22. نان سیر (1 نفره)

  سیر، روغن زیتون، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص

 23. نان سیر (2 نفره)

  سیر، روغن زیتون، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص

 24. نان سیر (مینی)

  سیر، روغن زیتون، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص

 25. پیتزا مکزیکی (1 نفره)

  ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، ذرت، سس مخصوص

 26. پیتزا مکزیکی (2 نفره)

  ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، ذرت، سس مخصوص

 27. پیتزا مکزیکی (مینی)

  ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، دلمه، ذرت، سس مخصوص

 1. دوبل برگر ویژه

  2 لایه برگر 90%، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 2. ژامبون تنوری

  ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 3. بانی برگر

  برگر 90%، کالباس، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 4. چیز برگر

  برگر 90%، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 5. دوبل برگر

  2 لایه برگر 90%، کالباس، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 6. میکس برگر ویژه

  چیکن، برگر 90%، قارچ، کالباس، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 7. چیکن برگر ویژه

  چیکن، قارچ، کالباس، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 8. هات داگ

  هات داگ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص

 9. هات داگ پنیری

  هات داگ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 10. هات داگ فرانسوی

  هات داگ، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 11. هات داگ میکس

  هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 12. کوکتل

  سوسیس کوکتل، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 13. بلغاری

  سوسیس بلغاری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 14. هایدا

  ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، سس مخصوص

 15. بلغاری برگر ویژه

  سوسیس بلغاری، برگر 90%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص

 16. ساندویچ مرغ

  فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

 1. سالاد مخصوص خیبرگیر

  بدون توضیحات

 2. سالاد پاستا

  بدون توضیحات

 3. سیب زمینی ساده

  بدون توضیحات

 4. سیب و پنیر

  بدون توضیحات

 5. سیب زمینی مخصوص

  بدون توضیحات

 1. دلستر قوطی

  بدون توضیحات

 2. نوشابه کوچک

  بدون توضیحات

 3. نوشابه قوطی

  بدون توضیحات

 4. دلستر خانواده

  بدون توضیحات

 5. دوغ خانواده

  بدون توضیحات

 6. نوشابه خانواده

  بدون توضیحات

 • غذای روزانه
 • چلو جوجه با مرغ
 • انواع پلو
 • انواع کوبیده
 • انواع کباب
 • انواع خورشت
 • لازانیا
 • پیتزا
 • ساندویچ
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با کترینگ سارینا (خیبرگیر) 7

فريماه01:33 - 1395/05/17

مثل هميشه عالي خوشمزه و گرم

محمد05:59 - 1394/12/04

غذاهای کترینگ سارینا عالیه ، پیشنهاد میدم حتما امتحان کنید طعم متفاوت همراه با بسته بندی شیک و قابل قبول

بهزاد رزمگیر02:32 - 1394/10/22

معمولا چلو میکس یه سیخ گوشته یه سیخ جوجه
اما شما فقط چلو کباب ارسال کردین به جای میکس

ehsan10:01 - 1394/09/06

kheiily khobe mersi

امیر قربانی12:04 - 1394/06/25

کیفیت غذاهاش عالیه
قیمت غذاها بسیار متناسب
کیفیت هم خوبه

منصور07:42 - 1394/06/02

کترینگ بسیار خوبی هستش
منو خوبی داره ، علاوه بر منو غذا های روزانه هم داره که بسیار با کیفیت هستند.
حتما امتحانش کنید

رامین12:49 - 1394/05/28

یکی از آشپزخونه های محبوب من
بسته بندی خیلی خوبی دارن، همیشه غذا گرم میرسه