نمایشگاه ایران اگروفود 2024

حضور پک فود درنمایشگاه ایران آگروفود 2024
به گزارش واحد روابط عمومی صنایع غذایی شرکت سپید ماکیان ، با برند پک فود در نمایشگاه ایران آگروفود 2024 حضور پیدا کرد.
این نمایشگاه از 19 الی 22 خرداد 1403 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد .
ایجاد همکاری های دوجانبه با دیگر شرکت ها و صادرات از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه بود.