گریل فیله مرغ

سینه مرغ، روغن، نمک، ادویه، کاراگینان

روش
دما
14
زمان
روغن داغ
170درجه
180 درجه
محصول
6 تا 8 دقیقه
4 ت ا 6 دقیقه
12 تا 15 دقیقه
*
وکیوم
**
500 گرمی
***
6 ماه
****
دمای زیر 18 درجه

محصولات مرتبط Related Products