همبرگر 30 درصد گوشت قرمز

30% گوشت قرمز، آرد سوخاری، آرد گندم، پروتئین سویا، پیاز، نمک، روغن، ادویه، سیر

روش
دما
روغن داغ
170درجه
180 درجه
زمان
6 تا 8 دقیقه
4 ت ا 6 دقیقه
12 تا 15 دقیقه

نوع بسته بندی:
سلوفان
تعداد بسته در کارتن:
24
وزن بسته بندی:
500 گرمی
زمان ماندگاری:
6 ماه
شرایط نگهداری:
دمای زیر 18 درجه
محصولات مرتبط Related Products